Fagsnakk fra Cappelen Damm

Fra lanseringen: av Innholdsmarkedsføring. Fra venstre bokredaktør Jens Barland og medforfatterne Arne Krokan, Monica Viken og Tor Bang, samt forlagsredaktør Ragnhild Hjorth i Cappelen Damm Akademisk.

Nedlastingsrekord for Open Access-bok

Innholdsmarkedsføring er den klart mest nedlastede gratis e-boken fra Cappelen Damm Akademisk i kategorien for vitenskapelige publikasjoner på norsk. Til nå er boken lastet ned mer enn 6000 ganger fra portalen Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP).

I tillegg er boken eller enkeltkapitler av den lastet ned nær 1000 ganger fra bibliotekenes systemer. Spredning utover dette, ved at lesere deler filer, blir ikke fanget opp av telleverk. Det er slik vi nå ønsker å publisere vitenskapelig arbeid, sier de som står bak bokprosjektet, forfatterne Jens Barland (bokredaktør) og Arne Krokan, begge fra NTNU, samt Monica Viken og Tor Bang, begge fra BI.

Open access

Det kalles Open Access når innholdet legges fritt og åpent tilgjengelig for alle på nett. For oss som forskere ligger verdien i at kunnskapen vi utgir i en bok blir spredd til mange lesere. Da får vår forskning effekt og mange lærer av den. Slik bidrar den frie tilgjengeligheten til at vår forskning når lengre, sier forfatterne. Innholdsmarkedsføring er en av de første Open Access-bøkene vi utgav, og den viser hvilket potensiale som ligger i åpen forskningspublisering. Nesten 7000 nedlastninger er svært høyt for en akademisk utgivelse, sier Marte Ericsson Ryste, redaksjonssjef i NOASP. Vi ser også at nedlastningene holder seg stabilt høyt, samtidig som kanalene for spredning av slike bøker på nett blir bedre og bedre, så denne boka kommer til å bli mye lest i årene framover også.

Det er slik vi nå ønsker å publisere vitenskapelig arbeid

NORSK FORSKNING PÅ NORSK SPRÅK

Boken Innholdsmarkedsføring med undertittelen Konsept, forretningsmodeller, juss, etikk og praksis ble utgitt sommeren 2016. ‘Innholdsmarkedsføring’ er slik markedsføring som utnytter det at folk lar seg engasjere av godt medieinnhold. Som følge av digitaliseringen har fenomenet vokst formidabelt. Internett byr på en rekke nye muligheter for slik markedskommunikasjon. De fleste bedrifter og organisasjoner utnytter dette ved å begynne å oppføre seg som «mediehus». Men det er heller ikke fritt for konflikter hvis man for eksempel ser på skjult reklame eller reklame som etterligner og ser ut som artiklene i redaksjonelle nettaviser.

I boken undersøker forskerne både fenomenet, hvordan det påvirker pengestrømmene i media, etiske og juridiske konflikter, samt casestudier. Og én ting til; den er skrevet på norsk språk og tar for seg dette innen norske forhold.

‘Innholdsmarkedsføring’ er slik markedsføring som utnytter det at folk lar seg engasjere av godt medieinnhold.

Siden fenomenet har vokst først og mest i amerikanske markeder, med tilhørende engelsk litteratur, er det viktig at vi også får litteratur som diskuterer dette under norske forutsetninger. For eksempel har vi i Norge våre egne paragrafer og etikk som er litt annerledes enn i andre land. Derfor må vi også gjøre slik forskning i Norge og skrive det på norsk, slår forfatterne fast.

 

DIGITALT PUBLIKUM

Et moment for å dele boken gratis i digitale kanaler var også at boken blant annet handler om digital markedsføring. Det betyr at vi ville treffe andre forskere og fagfolk med interesse i vårt tema på deres hjemmebane. Og det har jo vist seg å stemme, sier forfatterne. Videre forteller forfatterne at det først var underveis i prosessen med å skrive boken at de bestemte seg for open access. Først tenkte de tradisjonell bok, men overbeviste seg selv og forlaget om at det ville være smartere å satse på stor spredning gjennom en gratis digital utgivelse. Men da måtte også bokprosjektet finansieres på en annen måte. Produksjonskostnadene forlaget normalt får dekket av inntekter fra boksalget måtte betales på forhånd. Forfatterne søkte og fikk sponsortilskudd fra NTNUs publiseringsfond, Fritt Ord og fra BI. I tillegg fikk de støtte fra Pressens faglitteraturfond til andre typer prosjektkostnader.

 

Innholdsmarkedsføring bok open access

Innholdsmarkedsføring: Boken
kan lastes ned gratis i fire ulike
formater fra Nordicopenaccess.no.

 

Jørgen Brauti

Jørgen Brauti er markedsansvarlig for samfunnsfag og humaniora i Cappelen Damm Akademisk.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk