Fagsnakk fra Cappelen Damm

Ledelse og samfunnsansvar: Boken gir en bred teoretisk og empirisk beskrivelse av økonomisk kriminalitet generelt og hvitsnippkriminalitet spesielt i Norge de siste ti årene. (Cappelen Damm)

Jeg har ikke gjort noe galt!

Det er i hvert fall ikke min skyld. Og ikke har det skjedd noen skade heller. Så hvorfor i all verden blir jeg etterforsket av Økokrim?

Reagerer med sjokk og vantro

Dette er vanlig reaksjon hos personer som blir mistenkt for hvitsnippkriminalitet, økonomisk kriminalitet i kraft av stilling og tillit. De synes det er helt vanvittig at de blir behandlet som potensielle skurker og forbrytere av politiet og påtalemyndigheten.

Hvitsnippmistenkte

Hvitsnippmistenkte er gode på rasjonalisering og nøytralisering av skyldfølelse. I min bekvemmelighetsteori som forklaring på hvitsnippkriminalitet er nøytraliseringsteknikker et viktig bidrag.

Nøytraliseringsteknikker

Her er noen av de mest vanlige nøytraliseringsteknikkene som hvitsnipper bruker:

 1. Jeg er ikke ansvarlig for handlingen.
 2. Det har ikke skjedd noen skade ved handlingen.
 3. Det er ikke noe offer som følge av handlingen.
 4. Det var nødvendig å begå handlingen.
 5. Jeg fordømmer de som kritiserer meg.
 6. Jeg begikk handlingen utfra høyere lojalitet.
 7. Handlingen er innenfor min tabbekvote.
 8. Overtredelsen er irrelevant på grunn av feil i loven.
 9. Handlingen er helt vanlig og derfor normal.
 10. Jeg føler meg berettiget til handlingen i kraft av posisjon og stilling.
 11. Jeg har avveid ulike hensyn med konklusjon om å begå handlingen.
 12. Handlingen må sees som samfunnsengasjement.
 13. Jeg er blitt offer for handlingen.
 14. Når hvitsnippdømte rusler rundt på Bastøy og soner sin straff, treffer de likesinnede som heller ikke synes de har gjort noe galt.
Ledelse og samfunnsansvar: Boken gir en bred teoretisk og empirisk beskrivelse av økonomisk kriminalitet generelt og hvitsnippkriminalitet spesielt i Norge de siste ti årene.

Petter Gottschalk

Petter Gottschalk er professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Han er en internasjonalt anerkjent forsker på økonomisk kriminalitet og organisert kriminalitet.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk