Fagsnakk fra Cappelen Damm

Utforskende samtaler om lyrikk – et undervisningsopplegg

Cappelen Damms fagkveld om folkehelse og livsmestring i norskfaget 18. september 2019, presenterte Mara Cogni og Karen Langvik (begge lærere ved Oslo voksenopplæring på Sinsen) et undervisningsopplegg om lyrikk der diktene er utgangspunkt for samtaler om eksistensielle og filosofiske spørsmål. Hva er for eksempel ensomhet? I en slik utforskende samtale konsentrerer man seg om innholdet i diktet og ser ikke på diktanalyse i tradisjonell forstand med kulturhistorisk epoke, språklige virkemidler osv.

Folkehelse og livsmestring i norskfaget

Det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i det nye læreplanutkastet til fagfornyelsen knyttes i norskfaget til  å «utvikle elevenes evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig», og videre sies det at «dette gir grunnlag for å kunne gi uttrykk for egne følelser, tanker og erfaringer, noe som er viktig for å håndtere relasjoner og delta i et sosialt fellesskap. Lesing av skjønnlitteratur og sakprosa kan både bekrefte og utfordre elevenes selvbilde og dermed bidra til deres identitetsutvikling og livsmestring.»

Undervisningsopplegg > utforskende samtaler om Lyrikk

Cogni og Langvik har begge erfaring med å arbeide med filosofisk samtale i klasserommet og synes dikt egner seg godt til slike utforskende samtaler. I foredraget gjennomførte Cogni og Langvik et undervisningsopplegg med publikum. Det var enkelt å delta i og det var mange gode samtaler. Du kan beregne en dobbelttime til introduksjon og skriveoppgaven.

Her kan du laste ned undervisningsopplegget: Utforskende samtale om lyrikk

Ensomme er vi,

slik vinden er ensom.

Du møter din bror på vegen.
Han skal andre steder.

Ser du sorg i hans øyne,

teller du dine gleder.

Hans Børli (utdrag fra «Ensomme er vi» i Likevel må du leve. Dikt, 1954)

Filosofiske spørsmål

Definisjonen på et filosofisk spørsmål er at det er spørsmål det ikke finnes fasitsvar på. I en utforskende samtale er det viktig å tenke høyt sammen, lytte til andres argumentasjon og få nye tanker som man kanskje bli inspirert av. Dette er en fin aktivitet som skal lære elevene å bli gode diskusjonspartnere. De skal bli flinke til å lytte til andres argumenter og synspunkter. Når man skal snakke om følelser, tanker og erfaringer er det velvalgt å snakke i en form der samtalen er åpen og utforskende. Denne metoden kan brukes på en rekke dikt og anbefales som en variasjon til en samtale om virkemidler.

 

EN UTFORSKENDE SAMTALE FØR SKRIVEOPPGAVEN

En utforskende, filosofisk samtale er en fin muntlig aktivitet før man skal skrive et essay (kreativ tekst) eller en litterær tolkning. Elevene vil i fellesskap utforske mulighetene i diktet og samle flere ideer – både egne og andres. Samtalen trenger ikke vurderes med karakter eller måloppnåelse; det er selve utforskingen som er målet. I en senere økt kan elevene gjøre ferdig en tekst til innlevering om man ønsker det.

TIPS TIL TEKSTER: TRE DIKT OM ENSOMHET AV HANS BØRLI (1918-1989)

  • «Ensomme er vi» av Hans Børli (fra Likevel må du leve. Aschehoug, 1952, s. 14).
  • «Ensomhet» av Hans Børli (her hentet fra Etterlatte dikt, Aschehoug, 1991, s. 120).
  • «Diktet» av Hans Børli (fra Kyndelsmesse, Aschehoug, 1972, s. 7).

 

Lykke til!

De andre foredragene fra fagkvelden og framføringen med Trygve Skaug finner du på Cappelen Damm TV / Norsk.

 

Kirsten Kalleberg

Kirsten Kalleberg er redaktør for norskfaget i Cappelen Damm Videregående. Kirsten har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap (UiO), og har tidligere undervist i norsk ved Rosenvilde videregående skole og på Den internasjonale sommerskole på Blindern.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk