Fagsnakk fra Cappelen Damm

Vi ser beina til en person som sitter og ser ut av vinduet på et tog, med en bok i fanget.

Hjemmeundervisning i norsk: et undervisningsopplegg om utforskende lesing

Målet med denne økten er å jobbe med lesning. Elever bruker noen ganger for lite tid på grunnarbeidet før de går videre til å svare på spørsmål, delta i en diskusjon eller presentere teksten, så å øve seg kun på å utforske teksten kan være nyttig. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på det opplegget vi nå skal presentere om Ingvild Rishøis novelle «Kanskje for alltid». Opplegget er laget av Moment-forfatter Lars August Fodstad. Alt materiale som trengs ligger åpent tilgjengelig i digitale ressurser. Helt til slutt tipser vi om en kort, skjønnlitterær tekst eleven sannsynligvis ikke har lest før, og som de kan bruke til å utforske en ukjent tekst på egen hånd (men her kan man selvsagt velge en hvilken som helst tekst).

SLÅ FØLGE MED en erfaren leser

Lars August Fodstad kaller sin gjennomgang av Rishøis novelle et «leseeksempel». Han har laget en tekst der han forteller eleven hva som foregår i tankene til en trenet litteraturleser mens han leser en tekst.

  • Novellen er altså «Kanskje for alltid» av Ingvild Rishøi (fra samlingen La stå, som kom ut i 2008). Novellen står i tekstsamlingen i første utgave av Moment vg1 (2014). Digital utgave av boka (unibok-format) ligger åpen og gratis ute for alle fram til sommerferien. Gå inn her, søk opp Moment vg1, og gå til side 430 i boka. Eleven kan velge mellom å lese novellen på skjerm (utgaven tilpasser seg alle digitale formater, også mobil) – eller de kan trykke på lydikonet og høre novellen opplest av en profesjonell skuespiller. Opplesningen varer i 17 minutter.
  • Eleven kan så finne fram til elevnettstedet til boka (det ligger åpent og er gratis) og lese eller høre en gjennomgang av hele novellen. Teksten kan lastes ned som pdf og leses på papir eller skjerm. Lars August Fodstad har også lest den inn og lydfil finner du her. Det går selvsagt an å bruke deler av materialet og ikke hele gjennomgangen. Du kan for eksempel be elevene velge ut fem til sju temaer, eller en elevgruppe kan dele gjennomgangen mellom seg og oppsummere til hverandre.
Omslaget til førsteutgaven av novellesamlinga La stå av Ingvild H. Rishøi (Gyldendal, 2008)

PRØV SELV

Etter gjennomført økt kan man så be elevene lese en kort tekst og prøve å fokusere på egen lesning, uten krav om å produsere ferdige tolkninger eller å analysere virkemidler. En tekst Lars August Fodstad anbefaler til dette er Finn Iunkers korttekst «Sjanse» fra samlingen Ventiler: prosastykker (1995). Boka er digitalisert og kan leses på Nasjonalbibliotekets sider, her. Teksten står på side 31. Elevene kan få noen eller alle de følgende oppgavene:

  • Førlesningsoppdrag: «Skriv ned flere betydninger som tittelen («Sjanse») kan ha.
  • Les Finn Iunkers tekst én gang.
  • Tenkeskriv i et par minutter om hva slags inntrykk du fikk av det som skjedde i teksten. Lag gjerne en enkel skisse (strekfigurer holder) av miljøet. Er det noe du lurer på?
  • Les teksten på ny.
  • Tenkeskriv om teksten i et par minutter om hva slags sjanse novella kan handle om. Kan det være flere typer sjanser? Samme type sjanse for flere personer? Endret inntrykket ditt seg av teksten?
  • Synes du Rishøis og Iunkers tekst har noe til felles?

LESEEKSEMPELET FINNES OGSÅ I NYE MOMENT

Dette leseeksempelet har vi beholdt i revisjonen av Moment vg1: Norsk for studieforberedende. Du kan bestille vurderingseksemplar av nye Moment her.

 

UTFORSKENDE LESNING: LYRIKK

Synes du en hel novelle blir for langt, eller passer det bedre å jobbe med lyrikk akkurat nå? Lars August Fodstad har laget samme type opplegg rundt sangteksten «Når himmelen faller ned» av Anne Grete Preus. Teksten står i Moment vg1 den også (her kan du også bruke unibok-utgaven av Moment vg1 her) , sangen også ligger på nett, for eksempel her, og pdf med leseeksempel ligger åpent på nettstedet for elever, her.

Kirsten Kalleberg

Kirsten Kalleberg er redaktør for norskfaget i Cappelen Damm Videregående. Kirsten har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap (UiO), og har tidligere undervist i norsk ved Rosenvilde videregående skole og på Den internasjonale sommerskole på Blindern.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk