Fagsnakk fra Cappelen Damm

Bilde av Disko redaktør Maria Ekeli som snakker om at den viktigste læringen skjer i klasserommet

Disko: Skreddersydd for fellesskapet

Et av de viktigste målene med den nye strømmetjenesten Disko for videregående skole, er å gjøre klasserommet til et enda bedre sted å lære.

– Vi vet at den aller beste læringen er den som skjer i fellesskap i klasserommet, ikke når elevene sitter alene med hver sin skjerm. Derfor er Disko utviklet for å skape inkluderende og aktive læringsopplevelser, der aktuelle hendelser hentes inn i fagene og lar elevene jobbe sammen på nye og engasjerende måter, forteller Marie Laland Ekeli i Cappelen Damm Utdanning.

Hun er redaksjonssjef i Disko, og har sammen med en gruppe redaktører, pedagoger, designere og animatører lagt ned mye tid og krefter i å utvikle den helt nye strømmetjenesten for videregående skole. Går du inn på Disko i dag, finner du hundrevis av filmer, oppgaver, aktiviteter og fagtekster til fire fag: geografi, samfunnsfag, kroppsøving og tysk.

Målet er at aktuelle og varierte innfallsvinkler skal vekke nysgjerrighet og lærelyst.

Kvalitetssikret og dagsaktuelt

I 2023 vil også alle de andre fellesfagene være på plass. Uansett fag: Disko har en stor meny av innhold som oppdateres og fylles på i takt med nyhetsbildet, slik at læreren slipper å bruke masse tid på å søke etter nyhetssaker eller filmklipp for å illustrere.

– Du kan tenke på Disko som et slags Netflix for skoleelever og lærere, der du har masse interessant innhold som du kan velge i – bortsett fra at alt som du finner her, er bygget på kompetansemålene i læreplanen, forteller Ekeli.

Ta samfunnskunnskap som eksempel, og temaet mangfold. Her kan læreren på forhånd gå gjennom alt det ulike innholdet om dette i Disko, og sette sammen en skreddersydd «spilleliste» som læringssti, eller hen kan velge en av læringsstiene som ligger klare til bruk.

 

Vekker nysgjerrighet og lærelyst

Målet er at aktuelle og varierte innfallsvinkler skal vekke nysgjerrighet og lærelyst, og gjøre det enklere å skape gode felles diskusjoner og læringsopplevelser i klassen.

– Vi legger ned mye arbeid i grundige intervjuer med både lærere og elever, for å forstå klasseroms-situasjonen og den dynamikken som preger de ulike timene. Vi ser spesielt etter det lærerne opplever som krevende eller utfordrende, og gjør vårt beste for å skape innhold som løfter disse situasjonene, sier Ekeli.

Forslaget til læringsstien om ytringsfrihet og ytringsansvar, for eksempel, fyller en klokketime med sju aktiviteter, som læreren med et klikk kan dele med klassen:

  • Først en meningsmåling om ytringsfrihetens grenser, der resultatene kan deles i plenum som utgangspunkt for drøfting
  • Så et  videoklipp fra en demonstrasjon mot Ukraina-krigen i Moskva i februar 2022, der en aktivist blir fjernet av politiet
  • Deretter en introduksjon til klassediskusjon rundt fem spørsmål om ytringsfrihet og sensur, med utgangspunkt i Russland, Ukraina og EU
  • En fagtekst om den krevende grenseoppgangen for hva som skal være lov å si, illustrert med aktuelle nyhetsbilder og klipp.
  • En oppgave hvor elevene skal utforske en sak der noen har blitt dømt eller frikjent i ytringsfrihetssaker, og svare på  spørsmål.
  • En oppgave der elevene skal skrive eller lese inn sin forklaring på hva de tror ordet ytringsansvar betyr, før de etterpå slår det opp i ordboka.
  • Til slutt kommer en meningsmåling der elevene skal gi sitt standpunkt i tre spørsmål om ytringsfrihet, resultatene kan se reflektere over i plenum.

Det finnes selvsagt også rikelig med ekstra bonusmateriale for de som ønsker det. På Diskos forside ligger det i tillegg flere menyer med leker, spill og andre avbrekk. Disse passer perfekt for en fem minutters pause.

Vi har sett en tydelig gjennomgangstone i disse innsiktsintervjuene: «Ikke for mye skjerm, please!». Det viktigste er det som skjer i klasserommet.

 

Laget i samarbeid med elever og lærere

– Vi intervjuer lærere og elever ofte, og dette gir oss viktig innsikt i det som skjer der våre løsninger skal brukes. Og vi har sett en tydelig gjennomgangstone i disse innsiktsintervjuene: «Ikke for mye skjerm, please!». Det viktigste er det som skjer i klasserommet, understreker Ekeli.

– Og vi som lager «framtidas læremidler», vi minner hele tiden hverandre om at det digitale kun er et verktøy og et format. Det er aldri selve poenget. Poenget er det som foregår mellom lærere og elever, og mellom elever og elever, enten det gjelder innlæring av fagkunnskap eller kunnskap om hvordan man blir et ålreit menneske.

I utviklingen av Disko er det hele tiden brukernes eget perspektiv som styrer: Hvordan skal Disko fungere i klasserommet? Hva behøver læreren og hva trenger elevene i de ulike situasjonene som oppstår?

– Et eksempel er når alle er slitne og trenger et fem minutters pusterom i for eksempel samfunnskunnskapstimen: Hvordan kan vi fylle disse fem minuttene med noe som både er gøy og sveiser elevgruppa sammen? I Disko ligger det dagsaktuelle quizer eller meningsmålinger klare til bruk, eller kjappe, sosiale aktiviteter som kan løfte stemningen.

 

Lærerens bruk er kompassnåla

Marie Laland Ekeli erkjenner at det alltid ligger en latent fare i det digitale landskapet.

– Det åpner seg så mange nye muligheter, og det er svært fristende å eksperimentere med alt det spennende som lar seg gjøre digitalt. Men for oss som baserer alt vi gjør på læreplanene, er det er det læringssituasjoner som setter premissene, enten læringen foregår i et klasserom, utendørs eller hjemme. Det fine er at vi nå kan se i sanntid hva som fungerer. Vi følger med på hvilket innhold som brukes mest, og tar det med oss når vi hele tiden utvikler mer. 

 

Faksimile Dagsavisen

Les mer fra Marie Ekeli her!

Den viktigste læringen skjer i klasserommet

Geit Anders som er redaktør i spoon

Geir Anders Rybakken Ørslien

Redaktør i Spoon Norge

Hold deg oppdatert på Fagsnakk