Fagsnakk fra Cappelen Damm

Lærerstudenter strever med å få norske barn til å lære å skrive, og til å skrive for å lære. Deres erfaring kan være nyttig også for ferdig utdannede skrivelærere.

«Mange gutter sakter akterut fra skolestart»

«Mange gutter sakter akterut fra skolestart» er tittelen på en overskrift i avisen Tidens krav 22. august 2016. Avisen refererer til en undersøkelse Høgskolen i Hedmark har gjennomført i Kristiansand kommune i 2013 og 2015. Funnene i undersøkelsen viser at det er spesielt i fagene norsk og engelsk guttene er dårligere. I en kommentar til disse funnene i samme avisartikkel uttaler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at vi ikke kan gi slipp på noen barn før de har lært de helt grunnleggende tingene, som å lese og skrive.

Krevende

Men det å ikke gi slipp på å lære barn grunnleggende ferdigheter er utfordrende. Dette kommer tydelig fram i boka På vei til å bli skrivelærer som jeg har vært med å skrive, og som nylig er utgitt «Open Access», med åpen tilgang for alle. Undertittelen Lærerstudenten i dialog med teori og praksis peker mot bokas hovedtema: lærerstudenters strev med å få norske barn til å lære å skrive, og til å skrive for å lære. Deres erfaring kan være nyttig også for ferdig utdannede skrivelærere.

Forskningsprosjekt

Boka er et resultat av et forskningsprosjekt hvor det ble utviklet et digitalt læringsmiljø der lærerstudenter, praksislærere og faglærere møttes i tett dialog om skriveopplæring i to praksisskoler. I kjølvannet av konkrete praksisbeskrivelser får vi i boka tilgang til studentenes tanker og refleksjoner i møte mellom skrivepraksiser og teorier om skriveundervisning. Student Fredrik uttrykker seg slik «Det er krevende å være skrivelærer!» Hjertesukket fanger inn noe av studentens intensitet i arbeidet med å veve sammen erfaringsbasert, faglig, fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap.

Resultater

Resultatet av dette arbeidet gjenspeiles i boka, som belyser dilemmaer og muligheter innenfor temaer som skriving og literacy, motivasjon og skrivelyst, respons og vurdering, skriveoppgaver og funksjonell skriving, retting og rettskriving. Boka presenter også de ferske skrivelærernes verktøykasse og problematiserer skrivelærerrollen. Den bidrar avslutningsvis med refleksjoner over «morgendagens skrivelærere».

Vi må ikke gi slipp på å lære barn skriving som grunnleggende ferdighet. Forhåpentligvis kan boka bidra til å spre kunnskap om lærerstudentenes erfaringer.

Last ned og les boka gratis her!

 

Carl Fredrik Dons

er dosent i utdanningsledelse ved NTNU. Han har lang erfaring som lærer og lærerutdanner innenfor grunnskolelærerutdanninga.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk