Fagsnakk fra Cappelen Damm

Bilde av barn som gjør eksperiment i naturfagtimen.

Engasjerte elever: Variasjon i undervisningen er viktig for at elevene skal føle mestring og dermed få lyst til å lære mer. (Foto: Gettyimages/FatCamera)

Kunsten i å engasjere

Den engasjerte eleven: Undrende, utforskende og aktiviserende undervisning i skolen søker å gi nyttige verktøy for lærere i alle fag i en tid med avtagende interesse for teorifagene og frafall.

Lærelyst er nå blitt et sentralt begrep i skolepolitikken. Det skal satses på en skole der elever skal være motiverte, engasjerte og ha lyst til å lære.

Det meste av kunnskapen som skolen formidler er resultat av forskning. Nye skolepolitiske føringer tilsier at elevene også bør få kjennskap til forskningsprosesser ved at de selv får gjennomføre undersøkelser og utforskende arbeid. Men hvordan lage engasjerende undervisningsopplegg? Det er temaet for ny antologi.

Den engasjerte eleven: Undrende, utforskende og aktiviserende undervisning i skolen, redigert av Tove Anita Fiskum, Dag Gulaker og Hans Petter Andersen er utgitt av Cappelen Damm Akademisk/NOASP under Open Access-lisens og kan lastes ned og leses helt fritt.

Lærelyst

Lærelyst er nå blitt et sentralt begrep i skolepolitikken. Det skal satses på en skole der elever skal være motiverte, engasjerte og ha lyst til å lære. For at dette skal gjelde alle elever, må det legges vekt på en skole der elevene opplever mestring på bakgrunn av sine forutsetninger. Variasjon i undervisningen er viktig for at elevene skal føle mestring og dermed få lyst til å lære mer.

Den engasjerte læreren

Et viktig grunnlag for økt lærelyst er engasjement. Den engasjerte læreren får ofte mye og fortjent oppmerksomhet. Men det er først når elevene blir engasjerte i læringa at de gode læringsutbyttene kommer. I Den engasjerte eleven: Undrende, utforskende og aktiviserende undervisning i skolen belyses hvordan undrende, utforskende og aktiviserende undervisning kan føre til engasjerte elever.

Den engasjerte læreren får ofte mye og fortjent oppmerksomhet. Men det er først når elevene blir engasjerte i læringa at de gode læringsutbyttene kommer.

Omslag av boka "Den engasjerte eleven" som viser skoleelever og bøker og noen stikkord om undervisning.

"Den engasjerte eleven" henvender seg til studenter og lærere som ønsker å skape mer elevengasjement i undervisninga.

Undrende, utforskende og aktiviserende undervisning

Bokas første del søker å bevisstgjøre leseren på hva undrende, utforskende og aktiviserende undervisning faktisk er, og hva som skiller disse tre ulike tilnærmingene fra hverandre. Spørsmål vi stiller oss er: Hvorfor fungerte et bestemt undervisningsopplegg bra? Eventuelt hvorfor gikk det ikke bra? I den første delen av boka forsøker vi å gi læreren svar på disse spørsmåla. I tillegg oppfordres det til refleksjon hos leseren til hva slags verdigrunnlag og overgripende syn som ligger bak valgene av bestemte undervisningsformer.

Del to av boka er viet ulike undrende, utforskende og/eller aktiviserende arbeidsformer. Noen av metodene presenteres innenfor et eller to fag, andre metoder presenteres mer generelt. En viktig målsetning med boka er å gi lærere i ulike fag nye didaktiske ideer. Vi håper også at den gir mer innblikk i verdien av tverrfaglig arbeid, og mulige effekter vi kan få av en læringsaktivitet som ikke nødvendigvis handler om jakten etter et eneste riktig svar.

NOASP er en avdeling i Cappelen Damm Akademisk som utgir bøker og tidsskrifter Open Access. NOASP tilbyr redaksjonell støtte fra erfarne forlagsredaktører, håndtering av manus i de ulike fasene og en god teknologisk plattform for publiseringsprosessen. Alle utgivelsene er gull Open Access, som innebærer at litteraturen er gratis å lese for alle umiddelbart etter publisering. Forlaget er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal, og er medlem av Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA). Les mer på noasp.no.

Tove Anita Fiskum, Hans Petter Andersen og Dag Tore Forstrøm Gulaker

er redaktører for antologien «Den engasjerte eleven». De underviser alle ved lærerutdanningen ved Nord universitet.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk