Fagsnakk fra Cappelen Damm

Kontakt for påbygging er her!

Kontakt påbygging er et helt nytt norskverk, og nå er det mulig å bla i deler av boka her. Læreverket følger i sporene til Kontakt for yrkesfag, men det kan brukes uavhengig av hvilket verk elevene har brukt tidligere.

Bla i boka!

Teori og tekstsamling er i samme bok. Det gjør det lett å veksle mellom teoristoffet og lesing av tekster. I teoridelen er det grundige omtaler og eksempler fra mange av tekstene i tekstsamlingen. Slik får elevene se hvordan ulike tekster kan omtales og analyseres når de selv skal jobbe med tekster.

Veien mot eksamen

Påbyggskurset er omfattende, og det er viktig å forberede elevene på eksamen. Ved hjelp av eksamensrettede oppgaver i alle kapitlene og en egen del om skriftlig eksamen, får elevene hjelp både før og under eksamen.

Inspirerende og sammensatte illustrasjoner

Hvert kapittel åpner med en illustrasjon som kan brukes både til førlesing og repetisjon. De ulike elementene og personene gir en tydelig pekepinn om hva kapittelet handler om.
Klikk her for å se alle kapittelåpnerne.

 

Du finner komponenter, priser og mer informasjon på cdu.no/vgs

Charlotte Hole Krogstad

Charlotte Hole Krogstad er redaktør for norskfaget i Cappelen Damm Videregående og har mastergrad i nordisk fra UiO. Charlotte har tidligere undervist i norsk i videregående skole.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk