Fagsnakk fra Cappelen Damm

Maleri av Adolph Tidemand «Haugianerne»

Adolph Tidemand: «Haugianerne»

Hvem var Hans Nielsen Hauge?

«Hans Nielsen Hauge – hvis vi skal tro de menneskene som arresterte ham og satte ham i fengsel i 1804 – var en løgner, en svindler, en fanatiker, en tyv, en idiot og en fornærmelse mot fornuften og religionen. Han var en vanlig bondesønn som er blitt en slags helt i norsk historie, som leder av en religiøs folkebevegelse, helt i overgangen mellom 17- og 1800-tallet.»

Slik åpner Trygve Riiser Gundersen ett av sine miniforedrag om Hauge som er publisert på elevnettstedet til Moment Vg2. Norsk for studieforberedende. Nettstedet er gratis og åpent tilgjengelig for alle.

Hans Nielsen Hauge er kjent for sin religiøse vekkelsesbevegelse, men han var også en produktiv forfatter. En av Norges mest produktive, påpeker Gundersen. Hauges skrifter ble trykket i store opplag og lest av bønder, mens den dannede eliten og prestene syntes tekstene hans både var dårlige og nærmest uforståelige. Hauge var bondesønn og skrev i et språk som bøndene satte pris på. Det er én av forklaringene på Hauges gjennomslagskraft. Forfatterskapet hans er et eksempel på at det i alle samfunn eksisterer svært forskjellige normer for hva som er god litteratur i ulike grupper av befolkningen.

Gundersen synes det er rart at det ikke snakkes mer om Hauge som forfatter og forlegger: «Ingen forfatter i Norges historie har hatt så mange bøker spredt ut i en så stor del av av befolkningen.» De første åtte årene i Hauges karriere, fikk haugianerne trykt opp 250.000 bøker. Dette i en tid da befolkningstallet i Norge var på litt under 800.000. En grunn til at dette ikke nevnes så ofte er at det eksisterer en ganske utbredt oppfatning av at norske bønder på denne tiden ikke leste bøker. Men det gjorde de, og nettopp dette er en sentral bakgrunn for å forstå denne bevegelsen.

Trygve Riiser Gundersen (født 1970) er litteraturviter, forlagsredaktør og skribent og har tidligere forsket på Hans Nielsen Hauge og hans forfatterskap og på eldre sakprosa. Han er en av forfatterne bak boka Ingen naken dame på forsiden (Fagbokforlaget, 2011), som ble utgitt i forbindelse med Landslaget for norskundervisnings sakprosakanon for skolen i 2009. I essayene sine i denne boka demonstrerer Gundersen hvordan man kan blåse liv i gamle tekster.

Vil du lese mer om Hans Nielsen Hauge? Besøk Momentnettsider. Vi anbefaler også Trygve Riiser Gundersens artikkel om Hauge i tidsskriftet ARR 2-3/1998.

Kirsten Kalleberg

Kirsten Kalleberg er redaktør for norskfaget i Cappelen Damm Videregående. Kirsten har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap (UiO), og har tidligere undervist i norsk ved Rosenvilde videregående skole og på Den internasjonale sommerskole på Blindern.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk