Fagsnakk fra Cappelen Damm

Skolen aktuelt redaksjonen utenfor Cappelen Damm

«Skolen aktuelt»-redaksjonen jobber med å tilpasse nyhetene for ulike aldre og modenhetsnivåer.

Nyhetene som gjør skolefagene aktuelle 

– Vi håper at nyhets- og aktualitetssakene vi lager i «Skolen aktuelt» kan være en lavterskel inngang til å snakke om store og små spørsmål i klassen, sier redaktør i Cappelen Damm, Yngvild Aas. 

Hva handler debatten egentlig om når nyinnspillingen av Disney-klassikeren Ariel har en heltinne som er mørk i huden? Hvordan skal barna forstå diskusjonen om influenseren Andrew Tate, som blir kastet ut av TikTok og Twitter for å si kontroversielle ting? Og fungerer FN som det skal når Russland og Kina kan blokkere viktige vedtak i Sikkerhetsrådet, samtidig som Russland er i krig med Ukraina?  

Det er nettopp slike saker «Skolen aktuelt» skal bidra til å finne svar på. Som en nyhets- og aktualitetskanal i Cappelen Damms digitale læreverk for grunnskolen, kan lærerne finne helt ferske nyhetssaker som er presentert på en måte som gjør det enkelt å få i gang gode diskusjoner i klassen. Nyhetene er tilpasset alder og modenhetsnivå, og det skal lages saker på både bokmål og nynorsk hver uke – fra hele landet.  

Vi vet at det er mange flinke lærere som bruker kveldene på å lete fram gode nyhetssaker til bruk i undervisningen dagen etter. I Skolen aktuelt dekker vi de store begivenhetene i Norge og verden, og så setter vi nyhetene inn i en pedagogisk sammenheng tilpasset barnas alder. På den måten lager vi innhold som hjelper lærerne med å gjøre fagene aktuelle og relevante for elevene. Det skal være saker fra Norge og verden som barn og unge er opptatt av, sier redaktør Yngvild Aas. 

   

Vil møte barn over hele landet 

Mye av innholdet i Skolen aktuelt favner alle de tre tverrfaglige temaene i Fagfornyelsen. Aktualitet og nyheter handler om bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring, og det handler ikke minst om demokrati og medborgerskap. I tillegg til å dekke de store nyhetene i inn- og utland, vil redaksjonen med redaktør Ragnhild Telise Kristoffersen i spissen lage saker som handler om barnas eget nærmiljø. Her møter vi barn fra hele Norge, og det er rom for å snakke om mykere temaer som hobbyer og vennskap.   

Illustrasjon av nyhetene som bidrar til å som gjøre skolefagene aktuelle 

Vi vil lage saker som setter aktuelle temaer inn i en kontekst der klassen kan reflektere og diskutere temaer som svarer til kompetansemålene. Vi lager i tillegg lærerveiledninger med forslag til hvordan sakene kan brukes i undervisningen og fyller på med refleksjonsspørsmål til elevene, sier Kristoffersen. 

Hun har tidligere jobbet som journalist og programleder i Aftenposten Junior og NRK Super. For henne handler ikke det å lage nyheter for barn så mye om hva hun kan lage saker om, men hvordan hun gjør det. Hun er også opptatt av at barna skal ha sin egen stemme – hun vil ut på tur og møte barn over hele landet.  

Barn får med seg veldig mye, men de har ikke alltid de nødvendige referansene og bakgrunnskunnskapen som skal til for å forstå nyhetsbildet. Vi ser også at mediebildet kan være ganske voldsomt og til tider skremmende, sier redaktøren. 

Målgruppen vår er barn, og mandatet vårt er å møte dem i øyehøyde.

Språket skreddersys til ulike alderstrinn 

En femtenåring i tiende klasse har helt andre forutsetninger til å forstå en nyhetsoverskrift enn en seksåring i første. I Skolen aktuelt tilpasses derfor innholdet i tre ulike nivåer – det blir laget egne saker for 1.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn.Språk og innhold blir vurdert og tilpasset hvert trinn. Noen saker kan være nesten like i innhold for alle klassetrinn, men redaksjonen kan tilpasse språket ved å ta bort vanskelige begreper for de yngste elevene. Og kanskje legger de til et refleksjonsspørsmål som krever litt mer modenhet for de eldste.  

Dekningen av medieoppstyret rundt Andrew Tate er et eksempel på hvordan Skolen aktuelt tilpasser innholdet til ulike klassetrinn. Dette var en snakkis blant mange elever, særlig på ungdomsskolen.   

– Vi så at denne saken var en fin inngang til å snakke om rettigheter og likestilling, forteller Yngvild Aas.   

– Målgruppen vår er barn, og mandatet vårt er å møte dem i øyehøyde. Til denne saken laget vi ikke noe innhold til de yngste barna. Men vi vet at mange elever på 5.-7. trinn er på TikTok, selv om de ikke er gamle nok til å ha egen konto. Derfor skrev vi en sak som forklarer hvorfor Andrew Tate ble utestengt fra flere plattformer. For 8.-10. trinn lagde vi en mye mer omfattende sak. Refleksjonsspørsmålene la opp til at klassen kunne diskutere om det Tate har sagt er greit å si til andre. De tok også opp hvor sterkt ytringsfriheten står i dag når man blir kastet ut fra sosiale medier for å si det Tate har sagt, forteller Aas.  

 

Aktualisering gjør det lettere å lære  

Digitale plattformer gjør det mulig å oppdatere læremidlene med aktuelt innhold, slik at elevene kan se hvordan samfunnet utvikler seg. I tillegg til å dekke løpende nyhetssaker, har Skolen aktuelt også planlagt innhold til merkedager gjennom året. Årshjulet gjør det enkelt for læreren å planlegge undervisningsopplegg.    

Vi prøver å aktualisere undervisningsoppleggene fra år til år. I forbindelse med 11. september i fjor, fokuserte vi på at det var 20 år siden terroraksjonen mot Pentagon og World Trade Center. I år valgte vi en ny innfallsvinkel og skrev om at det var et år siden Taliban tok over makten i Afghanistan, sier Yngvild Aas. 

– Vår oppgave er ikke å sette saker på spissen, men å gi et balansert bilde som gir barna bakgrunn for å danne seg egne meninger. Det er kjempeviktig for elevene å lære at folk kan mene forskjellige ting på veien mot å bli aktive medborgere i samfunnet vårt.   

Rasismedebatten rundt den kommende Disney-filmen Ariel var en av sakene som virkelig engasjerte. Filmen har en mørkhudet skuespiller i hovedrollen som den lille havfruen. 

– Denne saken er en lavterskel inngang til å snakke om ganske store spørsmål i samfunnsfag, norsk eller i klassens time. Den går rett inn i sentrale temaer i samfunnsfaget som identitet, fellesskap og kampen for endring i historisk kontekst – alle ganske store kompetansemål. Det er dette vi vil at «Skolen aktuelt» skal være. 

Bilde av Torfinn Solbrekke

Torfinn Solbrekke

Rådgiver i Spoon Oslo

Hold deg oppdatert på Fagsnakk